Om projektet

Projektet Computerspil og hverdagsliv sætter fokus computerspil og spillevaner i hverdagen. Det er finansieret af ludomanimidlerne og administreres af Institut for medier, erkendelse og formidling, Københavns Universitet

Projektet har til formål at anlægge en sociologisk funderet vinkel på problematiske spillevaner. Det vil sige, fremfor på forhånd antage, at der er tale om et psykologisk defineret “afhængighedsproblem” ønsker vi at se spillevanerne – normale såvel som afvigende – i sammenhæng med den hverdag, de optræder i, og beskrive eventuelle problemer eller konflikter på det grundlag.

Projektet består i to overordnede dele: En spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i efteråret 2014 og har til formål at afdække generelle spillevaner blandt 10-18årige i Danmark. Interviewundersøgelsen løber i efteråret 2015 og har til formål at studere udvalgte spillemønstre i deres hverdagssammenhæng.

Der er foreløbig planlagt en bog, en antologi og et kommunikationsmateriale i forlængelse af projektet. Nyt materiale vil løbende blive publiceret her på sitet.